ID  
PW  
 
Name Research Topic Period Assistant
ȫ ص 踦 ȮҼ ִ 2016 2б
Ű electrospinning ̿ ڰ ý 2016 ܿб ڻ
ſ ̼ ü ̿ 2016 ܿб
̼ ü ̿ 2016 2б
̿ ü 2015 ܿб
縦 ̿ ̹ ʹ 2015 ܿб ڻ
ݶ ̿ ̽ ΰ Ʈ 2015 ܿб ȫ
̿ ü 2015 1б, 2б
縦 ̿ aligned nanofibrous membrane 2015 1б ڻ
Hot embossing micro/nano plateǥ Ư 2014 ܿб ֵ
R. Rust Colloidal lithography nano ŵ 2014 2б, ܿб
̵ ü-ü ǥ ڰ 2014 2б ֵ
ȣ 縦 ̿ 2014 1б ڻ
Ư ľ ̼ü ġ 2013 ܿб
ȣ ġḦ â ũ 2013 б
̿ ü 2013 б
Lab-on-a-disk ̿ cross-matching 2013 б 󹮿
PDMS wrinkling system setup Ž 2012 ܿб
Lab-on-a-chip м ȭ ˻ ࿬ 2012 б 󹮿
ڻ Oil-water filtering system ǥƯ 2012 б
ս Self assembly monolayer 2012 б
2012 б ڼ
ѿ ġḦ â ũ 2012 1б
ؼ ܿ öƽ ̼üĨ AtoZ 2012 1б 󹮿
մ CAE ̼ؼ 2012 1б ڼ
¿ ̼ ̿ ũδϵ(microneedle) 2011 2б, ܿб
¿ ġḦ â ũ 2011 б
Graphene ̿ 2011 б ڼ
ڻ ܿ öƽ ̼üĨ A to Z 2011 1б, б 󹮿
̺긮 ǥ - ũ ƽý 2011 1б